Kdo jsou naši uchazeči?

img_42

Původem jsou z Bangladeše a Jižní Asie

Jižní Asie je největší a nejlidnatější region v Asii. Podle prohlášení Světové banky je Jižní Asie oblastí s nejrychleji se vyvíjející ekonomikou. Mezi země Jižní Asie patří např. Bangladéš, Srí Lanka, Indie či Nepál. 

Více info >>

img_23

Mají bohaté kultúrní hodnoty a dědictví

Každá země Jižní Asie má velmi bohatou historii sahající tisíce let dozadu. V průběhu věků se na území Jižní Asie vystřídalo mnoho civilizací a kultur a mísí se zde vlivy všech světových náboženství, která mají své kořeny právě zde.

Více info >>

img_17

Jsou to energičtí a mladí lidé s ochotou pracovat

Jižní Asie byla dlouho zaměřena především na zemědělství, v posledních letech zde však dochází k masivnímu růstu průmyslu. Jsou zde bohatá naleziště železné rudy, barevných kovů, diamantů, černého uhlí či soli.

Více info >>

Původem jsou z Bangladéše a Jižní Asie

Jižní Asie je největší a nejlidnatější region v Asii. Podle prohlášení Světové banky je Jižní Asie oblastí s nejrychleji se vyvíjející ekonomikou. Mezi země Jižní Asie patří např. Bangladéš, Srí Lanka, Indie či Nepál.  Indie je členem G20, je tedy jednou z dvaceti největších ekonomik světa. Bangladéš je podle Mezinárodního měnového fondu druhou nejrychleji se rozvíjející zemí na světě a Srí Lanka má nejvyšší HDP na obyvatele v regionu. Všechny tyto země jsou členy Světové obchodní organizace.

Mají bohaté kulturní hodnoty a dědictví

Každá země Jižní Asie má velmi bohatou historii sahající tisíce let dozadu. V průběhu věků se na území Jižní Asie vystřídalo mnoho civilizací a kultur a mísí se zde vlivy všech světových náboženství, která mají své kořeny právě zde. Zrodil se zde buddhismus, jehož zakladatel Siddhártha Gautama pochází z Nepálu. Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO zaštítila nespočet národních parků, přírodních oblastí, historických měst či památek. V Bangladéši se nachází největší čajové plantáže či nejdelší pláže, jedná se o světové unikáty. Indický Tádž Mahal je bezesporu jednou z nejproslulejších budov vůbec.

Jsou to energičtí a mladí lidé s ochotou pracovat

Jižní Asie byla dlouho zaměřena především na zemědělství, v posledních letech zde však dochází k masivnímu růstu průmyslu. Jsou zde bohatá naleziště železné rudy, barevných kovů, diamantů, černého uhlí či soli. Jen v Bangladéši přesahuje roční růst průmyslu 6 %. Nejvýraznější rozvoj zaznamenávají textilní a chemický průmysl, především díky své orientaci na export. Zde hraje významnou roli úzká spolupráce s EU, jejíž země patří k nejvýraznějším obchodním partnerům Bangladéše. Formou spolupráce jsou i nové pracovní příležitosti pro obyvatele Jižní Asie. Jsou to mladí a vzdělaní lidé (70% obyvatel je pod věkovou hranicí 30ti let), kteří se rádi učí novým věcem. Jsou velice pracovití a ochotní za prací cestovat. Díky své dobré angličtině, se bezproblémově začleňují do kolektivu. Velice dobrým příkladem je Velká Británie, Itálie nebo třeba Francie, kde se pracovní síly z Jižní Asie staly nepostradatelnou součástí mnoha menších i větších firem.

Máte zájem s náma spolupracovat?

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktnéhp formuláře a pojďme společně probrat Vaše cíle, s jejichž dosažením Vám velmi rádi pomůžeme.